ANNONS – Kundnamn

ANNONS – Lannebo Fonder

ANNONS – Kundnamn

Black, Font

ANNONS – Kundnamn

Rectangle

ANNONS – Kundnamn

Klimatkrisen: ödesfråga – och investeringsmöjlighet

Klimatkrisen: ödesfråga – och investeringsmöjlighet

Stigande energipriser eldar på omställningen bort från fossila bränslen.

Och i takt med denna snabba utveckling blir en fråga allt hetare för svenska sparare: Hur investerar man hållbart egentligen?

Därför lanseras nu Lannebo Europe Green Transition – en mörkgrön fond med fokus på bolag som leder den gröna omställningen.

Hur gör man för att investera i den gröna energiomställningen?

Nu lanseras Lannebo Europe Green Transition – en mörkgrön fond med fokus på bolag som leder den gröna omställningen.

Det är en fråga som allt fler svenska sparare ställer sig i takt med att stigande energipriser eldar på en snabb omställning bort från fossila bränslen.  


 Allt fler sparare investerar i Europas energiomställning

Nu lanseras Lannebo Europe Green Transition – en mörkgrön fond med fokus på bolag som leder den gröna omställningen.

Bostadsguiden:

NÄR DU STÅR I VALET
OCH KVALET

Hur stort är värdet av en säck pengar om det kommer på bekostnad av kollapsade ekosystem och klimatkris? Det är en fråga som allt fler svenska sparare ställer sig.

Riskinformation:

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad finns på lannebo.se

Klimat och miljö engagerar – om detta råder inget tvivel. Tanke har dock ofta ett rejält försprång gentemot handling, vilket syns även i vårt sparande. Enligt färsk statistik från Fondbolagens förening är knappt 4 procent av svenskarnas fondförmögenhet investerade i mörkgröna fonder, det vill säga fonder vars mål är hållbara investeringar.

Detta trots att de allra flesta, 57 procent, anser det viktigt att fonden de investerar i är hållbar. Och allt viktigare blir det, i takt med att larm om energikris, vattenbrist och extremväder avlöst varandra.

Med tanke på det borde miljöfonden Lannebo Europe Green Transition vara intressant för många småsparare. Fonden lanseras i september 2022 och kommer att investera i små och mellanstora bolag som bidrar till Europas gröna omställning.

Fondförmögenheten i Sverige 2022
Källa: Fondbolagens förening
89 %
Ljusgröna
4 %
Mörkgröna
7 %
Övriga
Fondförmögenheten i Sverige 2022
Belopp i miljarder kronor.
5 070
Ljusgröna
223
Mörkgröna
398
Övriga
Främsta skälet att välja en hållbar fond?
Förväntad högre avkastning:
14 %
2021
17 %
2022
Flower Arranging, Plant, Flowerpot, Vase, Petal, Houseplant, Twig, Bouquet, Grass
Fondförmögenheten i Sverige 2022
Källa: Fondbolagens förening
89 %
Ljusgröna
4 %
Mörkgröna
7 %
Övriga
Fondförmögenheten i Sverige 2022
Belopp i miljarder kronor.
5 070
Ljusgröna
223
Mörkgröna
398
Övriga
Främsta skälet att välja en hållbar fond?
Förväntad högre avkastning:
14 %
2021
17 %
2022

Vår tids stora ödesfråga

Ett vanligt argument när man investerar i en fond med hållbar inriktning, till exempel åt sina barn eller till pensionen, är att man inte vill investera i bolag som utarmar världens resurser. För hur stort är värdet av en säck pengar om det kommer på bekostnad av kollapsade ekosystem och klimatkris?

Men samtidigt uppger allt fler att de nu väljer hållbara fonder för att de tror att dessa fonder kommer att ge en högre avkastning.

– Klimatkrisen är vår tids stora ödesfråga men också vår tids stora investeringsmöjlighet. Bolag verksamma inom områden som grön energi, elektrifiering och resurseffektivisering har årtionden av medvind framför sig, säger Ulrik Ellesgaard, förvaltare av Lannebo Europe Green Transition.

Ett problem för sparare som velat investera i hållbara fonder är att det varit oklart exakt vad det innebär. Kan man lita på att en fond som kallar sig hållbar faktiskt investerar hållbart?

Sedan mars 2022 finns ett EU-gemensamt ramverk för hållbara fonder. Ramverket ska göra det lättare för sparare att se vilken miljöpåverkan sparandet har.

Fonder delas nu in i tre kategorier:

1 Fonder som inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer.

2 Fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer. Dessa kallas för ljusgröna fonder.

3 Fonder som har hållbara investeringar som mål. Dessa kallas för mörkgröna fonder.

Sky, Flag, Cloud, Building

Vilket sparande passar?

Det beror på hur mycket tid och energi du vill lägga på ditt sparande. Vill du ha hjälp kan Danske Banks rådgivare hjälpa dig att komma igång eller sätta upp ett investeringssparkonto. Annars kan en sparrobot vara ett alternativ.

Nya EU-regler

Ett problem för sparare som velat investera i hållbara fonder är att det varit oklart exakt vad det innebär. Kan man lita på att en fond som kallar sig hållbar faktiskt investerar hållbart?

Sedan mars 2022 finns ett EU-gemensamt ramverk för hållbara fonder. Ramverket ska göra det lättare för sparare att se vilken miljöpåverkan sparandet har.

Alla fonder delas in i en av tre kategorier:

1 Fonder som inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer.

2 Fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer. Dessa kallas för ljusgröna fonder.

3 Fonder som har hållbara investeringar som mål. Dessa kallas för mörkgröna fonder.

1

2

3

Aktiv investeringsstrategi

Fonden Lannebo Europe Green Transition är en mörkgrön fond vilket innebär att fonden enbart investerar i bolag vars aktiviteter bidrar till den gröna omställningen i Europa. Det kan vara bolag som skyndar på elektrifieringen, ökar tillgången till förnybar energi eller bidrar till att reducera utsläpp.

Det finns en högre grad av innovation bland små- och medelstora bolag, som är den typ av bolag vi har mest erfarenhet av att jobba med. Det är också bland dem man kan hitta dolda pärlor.

Ulrik Ellesgaard

Lannebo Europe Green Transition skiljer sig alltså markant från fonder som exempelvis undviker att investera i sektorer som anses särskilt problematiska. I stället för att välja bort vissa bolag är Lannebo Europe Green Transitions mål att aktivt investera i företag som leder den gröna omställningen.

Lannebo Europe Green Transition  

Inriktning: Aktiefond med fokus på små och medelstora europeiska bolag. Fonden investerar endast i bolag som bidrar till Europas gröna omställning och är en så kallad artikel 9-fond.

Förvaltare: Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard samt analytiker Philip Andreasen.

Förvaltninsavgift: 1,6 % fast avgift.

Var finns fonden: Fonden går att köpa via Lannebo, Avanza och Nordnet


Fonden kommer att förvaltas av Ulrik Ellesgaard,  Philip Andreasen och Carsten Dehn som i dag också förvaltar Lannebo Europe Small Cap.

Investerar till en rimlig värdering

Det innebär att du som sparare vet att ditt sparkapital bara placeras i bolag som bidrar till en grönare framtid. Avtrycket från ditt sparande kommer att vara positivt för världen.

– Vi letar efter företag vars teknik kan förvandla världen till en bättre plats, med beprövade affärsmodeller. Eftersom vi fokuserar på mindre företag – small och midcap – är det möjligt att investera till en rimlig värdering samtidigt som vi kan påverka företagen att ta ytterligare steg för att utvecklas i en grönare riktning, säger Ulrik Ellesgaard.

Riskinformation:

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad finns på lannebo.se

Drygt sex av tio svenskar har B-körkort i dag.

Faktaruta:

Majoriteten av den svenska fondförmögenheten ligger i ljusgröna fonder (89 procent), mörkgröna fonder utgör 4 procent och övriga fonder 7 procent. (Källa Fondspararnas förening, juni 2022.)

Fondförmögenheten i Sverige 2022
i Sverige 2022
89 %
Ljusgröna
4 %
Mörkgröna
7 %
Övriga
Annan statistik
Som är relevant

H1 Stor rubrik

H2 Mindre stor rubrik

H3 Mellanrubrik

H4 Ingress

Brödtexten

H1 Stor rubrik OMNI

H2 mindre stor rubrik

h3 mellanrubrik

H4 ingress

Brödtexten

ANNONS: Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Aftonbladet-redaktionens åsikter.

ANNONS: Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera SvD-redaktionens åsikter.

Källor:  Fondbolagens förening: Fortsatta inflöden i mörkgröna fonder 2022-08-15 , Fler väljer hållbara fonder för att de tror på högre avkastning 2022-05-06

ANNONS: Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Omni-redaktionens åsikter.

Annons: Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera tv.nu-redaktionens åsikter.

Till toppen

Producerat av Schibsted Brand Studio för Lannebo Fonder