ANNONS – Kundnamn

ANNONS – Lannebo Fonder

ANNONS – Kundnamn

Black, Font

ANNONS – Kundnamn

Rectangle

ANNONS – Kundnamn

Aktierna som kan gynnas av den gröna omställningen

Klimatkrisen: ödesfråga – och investeringsmöjlighet

Europas gröna omställning innebär medvind för flera branscher. Ulrik Ellesgaard, förvaltare av fonden Lannebo Europe Green Transition, lyfter här fram några av sina favoriter.

Hur gör man för att investera i den gröna energiomställningen?

Nu lanseras Lannebo Europe Green Transition – en mörkgrön fond med fokus på bolag som leder den gröna omställningen.

Det är en fråga som allt fler svenska sparare ställer sig i takt med att stigande energipriser eldar på en snabb omställning bort från fossila bränslen.  


 Allt fler sparare investerar i Europas energiomställning

Nu lanseras Lannebo Europe Green Transition – en mörkgrön fond med fokus på bolag som leder den gröna omställningen.

Bostadsguiden:

NÄR DU STÅR I VALET
OCH KVALET

Hur stort är värdet av en säck pengar om det kommer på bekostnad av kollapsade ekosystem och klimatkris? Det är en fråga som allt fler svenska sparare ställer sig.

Riskinformation:

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad finns på lannebo.se

Lannebo Europe Green Transition är en aktiefond med fokus på europeiska små och mellanstora bolag. Det som gör fonden speciell är att den endast investerar i bolag som aktivt bidrar till Europas gröna omställning. Det handlar om bolag inom nischer som smarta elnät, förnyelsebar energi och resurseffektivisering.

–  Europas gröna energiomställning är vår tids kanske största investeringsmöjlighet, säger Ulrik Ellesgaard, förvaltare av Lannebo Europe Green Transition.

Europas gröna omställning är inte tomma ord, utan något som verkligen sker nu och som sker med kraft.

Ulrik Ellesgaard, förvaltare av Lannebo Europe Green Transition

Under 2022 har det blivit tydligt att klimatfrågan inte längre bara handlar om miljö. Länder som gjort sig beroende av rysk olja och gas har fått ett bryskt uppvaknande och i Sverige rusar elpriset till rekordnivåer. Men för de bolag som tillhandahåller lösningarna är det goda tider.

– De här bolagen kommer att ha en strukturell medvind under lång tid framöver. Europas gröna omställning är inte tomma ord, utan något som verkligen sker nu och som sker med kraft, säger Ulrik Ellesgaard.

Fondförmögenheten i Sverige 2022
Källa: Fondbolagens förening
89 %
Ljusgröna
4 %
Mörkgröna
7 %
Övriga
Fondförmögenheten i Sverige 2022
Belopp i miljarder kronor.
5 070
Ljusgröna
223
Mörkgröna
398
Övriga
Främsta skälet att välja en hållbar fond?
Förväntad högre avkastning:
14 %
2021
17 %
2022
Flower Arranging, Plant, Flowerpot, Vase, Petal, Houseplant, Twig, Bouquet, Grass
Fondförmögenheten i Sverige 2022
Källa: Fondbolagens förening
89 %
Ljusgröna
4 %
Mörkgröna
7 %
Övriga
Fondförmögenheten i Sverige 2022
Belopp i miljarder kronor.
5 070
Ljusgröna
223
Mörkgröna
398
Övriga
Främsta skälet att välja en hållbar fond?
Förväntad högre avkastning:
14 %
2021
17 %
2022
Automotive parking light, Land vehicle, Car, Wheel, Tire

1: Elbilar påverkar många sektorer

Tidigare i år kom nyheten att EU förbjuder nyförsäljning av bilar som drivs av bensin eller diesel från och med år 2035. Det är bara ett av många politiska initiativ som syftar till att driva igenom omställningen bort från fossila bränslen.

 –  Nu vet vi att Europas fordonsflotta kommer att ställa om till eldrift. Då kan vi börja gräva i vilka branscher som kommer att gynnas av det. Laddföretagen är såklart uppenbara men det krävs också kraftig vidareutveckling av elnäten. Varje förändring har påverkan på mängder av sektorer och bolag, säger Ulrik Ellesgaard.

Flower Arranging, Plant, Flowerpot, Vase, Petal, Houseplant, Twig, Bouquet, Grass
Natural landscape, Wind farm, Cloud, Sky, Windmill, Atmosphere, Plant, Afterglow, Sunlight, Tree

2: Miljarder satsas på grön energi

Förnyelsebar energi är ett annat intressant område – som med stor säkerhet kommer att gynnas av de politiska beslut som fattats. I USA klubbades under sommaren ett miljöpaket på nästan 5 000 miljarder kronor, vilket bland annat inkluderar satsningar på nya förnyelsebara energikällor.

Flera andra länder runt om i Europa har gjort liknande budgetbeslut. Tyskland har till exempel avsatt 35 miljarder kronor till förnyelsebara energikällor. Samtidigt ser tiotusentals villaägare redan nu den ekonomiska fördelen av att installera solceller på taken.

Enligt en prognos från Bloomberg uppskattas vind- och solkraft att svara för hälften av världens energibehov om 30 år. Dessa källor står i dag för mindre än 5 procent av energiproduktionen globalt.

Flower Arranging, Plant, Flowerpot, Vase, Petal, Houseplant, Twig, Bouquet, Grass

Sjunkande priser hjälper omställningen

Mellan 2010 och 2021 minskade kostnaden för produktion av sol- och vindkraft med 85, respektive 55 procent. Även energilagring har blivit betydligt billigare, exempelvis har priset på litiumbatterier sjunkit ungefär 85 procent sedan 2010. Enligt FN:s klimatpanel IPCC beror det till stor del på politiska åtgärder som gynnat satsningar på innovation inom sektorn.

Road surface, Window, Building, Sky

3: Stopp för energislösande hus?

Bostäder är ett annat område som Ulrik Ellesgaard lyfter fram. Runt 25 procent av all energi som används i Europa går till byggnader och då främst uppvärmning.

För att minska energislöseri vill EU nu införa obligatoriska minimistandarder för energiprestanda.

Syftet är att hus som inte klarar dessa nivåer ska renoveras för att möta de nya kraven. I Frankrike har redan beslut fattats – där kommer bostäder med de lägsta energiklasserna F och G inte få hyras ut från och med 2028. Här kan alltså strukturell medvind skapas för företag som exempelvis kan tilläggsisolera, energieffektivisera eller tillverka värmepumpar.

Ett problem för sparare som velat investera i hållbara fonder är att det varit oklart exakt vad det innebär. Kan man lita på att en fond som kallar sig hållbar faktiskt investerar hållbart?

Sedan mars 2022 finns ett EU-gemensamt ramverk för hållbara fonder. Ramverket ska göra det lättare för sparare att se vilken miljöpåverkan sparandet har.

Fonder delas nu in i tre kategorier:

1 Fonder som inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer.

2 Fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer. Dessa kallas för ljusgröna fonder.

3 Fonder som har hållbara investeringar som mål. Dessa kallas för mörkgröna fonder.

Sky, Flag, Cloud, Building

Vilket sparande passar?

Det beror på hur mycket tid och energi du vill lägga på ditt sparande. Vill du ha hjälp kan Danske Banks rådgivare hjälpa dig att komma igång eller sätta upp ett investeringssparkonto. Annars kan en sparrobot vara ett alternativ.

Nya EU-regler

Ett problem för sparare som velat investera i hållbara fonder är att det varit oklart exakt vad det innebär. Kan man lita på att en fond som kallar sig hållbar faktiskt investerar hållbart?

Sedan mars 2022 finns ett EU-gemensamt ramverk för hållbara fonder. Ramverket ska göra det lättare för sparare att se vilken miljöpåverkan sparandet har.

Alla fonder delas in i en av tre kategorier:

1 Fonder som inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer.

2 Fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer. Dessa kallas för ljusgröna fonder.

3 Fonder som har hållbara investeringar som mål. Dessa kallas för mörkgröna fonder.

1

2

3

Aktiv investeringsstrategi

Fonden Lannebo Europe Green Transition är en mörkgrön fond vilket innebär att fonden enbart investerar i bolag vars aktiviteter bidrar till den gröna omställningen i Europa. Det kan vara bolag som skyndar på elektrifieringen, ökar tillgången till förnybar energi eller bidrar till att reducera utsläpp.

Det finns en högre grad av innovation bland små- och medelstora bolag, som är den typ av bolag vi har mest erfarenhet av att jobba med. Det är också bland dem man kan hitta dolda pärlor.

Ulrik Ellesgaard

Lannebo Europe Green Transition skiljer sig alltså markant från fonder som exempelvis undviker att investera i sektorer som anses särskilt problematiska. I stället för att välja bort vissa bolag är Lannebo Europe Green Transitions mål att aktivt investera i företag som leder den gröna omställningen.

Fonden kommer att förvaltas av Ulrik Ellesgaard,  Philip Andreasen och Carsten Dehn som i dag också förvaltar Lannebo Europe Small Cap.

Hittar pärlor till rimliga värderingar

Lannebo Europe Green Transition förvaltas av Ulrik Ellesgaard och Carsten Dehn med lång erfarenhet av att investera i europeiska småbolag. Grundläggande för deras investeringsstil är att de investerar i företag med fungerande affärsmodeller till rimliga värderingar. Att undvika minor är viktigare än att hitta raketer.

– Man behöver inte leta efter helt nya forskningsbolag med osäker framtid. Det finns gott om bolag som har beprövade affärsmodeller som kommer att gynnas av den gröna omställningen även bland de mindre bolagen som har stort utrymme att växa, säger Carsten Dehn.

De 10 största aktieinnehaven i Lannebo Green Transition, per den 30 september.

Belimo:
 Världsledande schweiziskt bolag som utvecklar, producerar och säljer fältenheter för energieffektiv styrning av värme-, ventilations och luftkonditioneringssystem. Belimo grundades 1975.

Arcadis: Globalt design-, ingenjörs- och managementkonsultföretag från Nederländerna. Arcadis grundades 1888 och har idag kontor i fyrtio länder.

Neoen: Franskt bolag som tillverkar och driver solkraftverk, vindkraftsparker och energilagringslösningar. Bolaget grundades i Paris 2008.

Elia: Belgiskt bolag som är systemansvariga för överföring av el. Bolaget grundades 2001 och är verksamma i Belgien och Tyskland.

AFRY: Svenskt ingenjörs- och konsultbolag. Bolaget erbjuder tjänster och lösningar för industriprocesser, infrastrukturella projekt och utveckling av IT-system. AFRY verkar globalt men främst i Europa.

Salcef Group: Italienskt bolag som bygger och underhåller järnvägar. Salcef är en global aktör och grundades 1949.

Trainline: Digital plattform som säljer tågbiljetter, tågkort samt tillgång till tågtider och information om tågstationer. Bolaget grundades i London 1997 och omsätter 67 miljoner pund (2021).

Spie: Franskt bolag som erbjuder tekniska system och tillhörande tjänster inom informations- och kommunikationsteknik. Bolaget grundades i början av 1900-talet och har idag 48 000 anställda.

Renew Holding: Brittiskt bolag som erbjuder tekniska tjänster för att upprätthålla och förnya kritiska infrastrukturnätverk som järnvägar, vägar, energi och miljö. Bolagets omsättning 2021 var 791 miljoner pund.                                                                 

Lannebo Europe Green Transition  

Inriktning: Aktiefond med fokus på små och medelstora europeiska bolag. Fonden investerar endast i bolag som bidrar till Europas gröna omställning och är en så kallad artikel 9-fond.

Förvaltare: Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard samt analytiker Philip Andreasen.

Förvaltninsavgift: 1,6 % fast avgift.

Var finns fonden: Fonden går att köpa via Lannebo och Avanza.


Riskinformation:

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad finns på lannebo.se

Drygt sex av tio svenskar har B-körkort i dag.

Faktaruta:

Majoriteten av den svenska fondförmögenheten ligger i ljusgröna fonder (89 procent), mörkgröna fonder utgör 4 procent och övriga fonder 7 procent. (Källa Fondspararnas förening, juni 2022.)

Fondförmögenheten i Sverige 2022
i Sverige 2022
89 %
Ljusgröna
4 %
Mörkgröna
7 %
Övriga
Annan statistik
Som är relevant

H1 Stor rubrik

H2 Mindre stor rubrik

H3 Mellanrubrik

H4 Ingress

Brödtexten

H1 Stor rubrik OMNI

H2 mindre stor rubrik

h3 mellanrubrik

H4 ingress

Brödtexten

ANNONS: Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Aftonbladet-redaktionens åsikter.

ANNONS: Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera SvD-redaktionens åsikter.

Källor:  Fondbolagens förening: Fortsatta inflöden i mörkgröna fonder 2022-08-15 , Fler väljer hållbara fonder för att de tror på högre avkastning 2022-05-06

Källor:  
Grön omställning: https://reform-support.ec.europa.eu/what-we-do/green-transition_sv

Housing Europe: https://www.housingeurope.eu/section-10/energy,  

The US finally has a law to tackle climate change https://www.vox.com/policy-and-politics/2022/7/28/23281757/whats-in-climate-bill-inflation-reduction-act

ANNONS: Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Omni-redaktionens åsikter.

Annons: Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera tv.nu-redaktionens åsikter.

Till toppen

Producerat av Schibsted Brand Studio för Lannebo Fonder